Corona COVID-19 informatie! BIJGEWERKT OP: 14-3-2022

 
In het protocol ‘veilig werken in de rijschoolbranche’ staan de volgende veiligheidsmaatregelen voor de rijschoolsector opgesomd. 
Wij nemen dit protocol dan ook zeer serieus en zullen ons hier dan ook grotendeels aan houden.
 
a. Check vooraf: de instructeur is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. 
Voorafgaand worden aan de leerling de volgende twee controlevragen te worden gesteld: 
 
I. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad? 
II. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten? 
 De instructeur zal voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten. 
III. Ben je in een door de overheid aangewezen oranje gebied geweest
Indien er door de cursist positief moeet worden geantwoord op een van deze vragen dan kan een les of examen geen doorgang vinden.
 
b. De leerling dient voor aanvang van de les zijn of haar handen te wassen. 
Voor de leerling instapt zal hij of zij de handen moeten desinfecteren met isopropanolalcohol (70%). Dit wordt voorzien door de rijschool.
 
c. Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd met isopropanolalcohol (70%)en gelucht en zal er minimaal 7 minuten tussen iedere les zijn (Voor dit desinfecteren en luchten maken we een checklist, afgeleid van het protocol voor rijscholen). 
 
d. Tijdens de les zal er goed worden geventileerd door de ramen te openen, recirculatie van het ventilatiesysteem mag niet worden gebruikt.
  
e. De leerling een mondkapje te dragen! Dit ter oefening want op het examen is het verplicht!
    Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die tijdens een les niet bij zich hebben zal de les geen doorgang vinden.
    De les zal in dit geval geheel doorberekend worden.. 
     Bij het CBR-examen toets, of rijtest is het dragen van een mondkapje verplicht en dit krijg je van het CBR .
    
 
f. Na overleg met cursisten is er besloten ook nu met maximaal 1 leerling te gelijk in de auto te lessen ook als deze behoren tot het zelfde gezin. 
Wij halen daarom de cursisten zoveel mogelijk thuis op!  (tenzij dit omwille van de strakke planning een ander punt wordt afgesproken)
Er zal altijd gekeken worden wat het handigste is voor iedereen in een bepaalde situatie.
 
g. De 48 uurs regel in geval van ziekte zal vanaf 1 januari 2022 weer volledig worden toegepast.
Zeg je af vanwege corona gerelateerde klachten laat je jezelf testen. Op vertoon van de testuitslag zal betreffende les niet worden door berekend.
Heb je geen uitslag zal de les worden doorberekend. lessen afgezegd vanwege Corona op de dag zelf worden altijd doorberekend!
(heb je klachten maar je hebt door een corona test misschien geen corona, je draagd toch een ander virus of bacterie bij je, dus blijf je thuis!)
Lessen die worden afgezegd binnen 48 uur worden volledig doorberekend!
 
 
h. Lestijden
Eigenlijk veranderd er niets behalve dat jullie elkaar niet meer tegen komen in de lesauto 
Dit zorgt er ook voor dat er meer effectieve lestijd is, en dat is natuurlijk een positief punt!
 
LESTIJDEN
Maandag t/m donderdag van 7:00-20:00
Vrijdag 7:00-17:00
Zaterdag en zondag geen rijlessen mogelijk 
 
Vanwege examens en ingeplande lessen kan het zo zijn dat bepaalde tijden niet beschikbaar zijn.
De leerling dient er voor zorg te dragen dat de lessen op een andere tijd wordt gepand die vrij is in het rooster van de rijschool.
 
1 uur les is 55 minuten of minimaal 30 kilometer zoals ook in de Algemene voorwaarden wordt omschreven.
In de les hebben wij het gewoon over een les van 7:00-9:00. 
 
Het protocol dat door de branche organisaties is opgesteld is er zodat leerlingen verzekerd zijn van een veilige herstart van hun rijopleiding. 
Het protocol wordt door deze gezamenlijke branche organisaties steeds up-to-date gehouden, op basis van nieuwe ontwikkelingen en eventuele aanwijzingen vanuit de overheid. 
De brancheorganisaties zijn van zins om in dit dossier gezamenlijk te blijven optrekken. 
 
TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
Maandag t/m donderdag van 7:00-21:00
Vrijdag 7:00-17:00
ingeval van examens is het niet mogelijk de telefoon te beantwoorden, spreekt u  dan de voicemail in!  
 
CBR TOETSEN EN  EXAMENS
 
REGELS VAN HET CBR:
Voor iedereen geldt:
 
Blijf thuis als je verkoudheidsklachten of koorts hebt. Doe dit ook als één van je huisgenoten dit heeft.
Houd 1,5 meter afstand van andere bezoekers en onze medewerkers.
Volg de instructies op de locatie en van de medewerkers.
Kom alleen naar de locatie. Een eventuele begeleider, bijvoorbeeld een familielid, wacht buiten het pand.
Vóór de start van je examen, rijtest of onderzoek stellen wij je vragen over je gezondheid. Hiermee bepalen we of je examen, rijtest of onderzoek door kan gaan.
Kom je praktijkexamen doen, let dan op het volgende:
 
Het CBR adviseert dringend om ook tijdens rijlessen een mondkapje te dragen!
Alleen jijzelf kunt je examen of toets annuleren of verplaatsen als je coronaklachten hebt. 
Dat kan alleen als de examendatum niet verder dan drie weken later is (1 week voor test en uitslag + 10 dagen voor de quarantaine). 
Daarvoor bel je met de Klantenservice van het CBR via 088 227 77 00. Informeer ook jouw rijschool.
Kom niet eerder dan 15 minuten voor je examen naar de parkeerplaats van het CBR. Dan kan de auto ook gelucht worden. 
Dat helpt tegen verspreiding van het virus. Als de auto niet goed gelucht is, kan de examinator besluiten om het examen niet door te laten gaan.
Je examinator komt naar je toe op onze parkeerplaats. Die houdt dan het begingesprek. 
Bij faalangstexamens, nader onderzoeken rijvaardigheid en aangepaste examens (AA) wordt het begingesprek binnen gehouden. 
De rijinstructeurs mogen daar dan niet bij zijn.
Tijdens het examen maken jij en de examinator gebruik van een mondkapje. 
Je krijgt dit mondkapje van het CBR. Wanneer (bij slecht weer) het eindgesprek van het praktijkexamen binnen is, dan mag het mondkapje af wanneer de examinator en jij zitten. 
Zodra je opstaat, moet het mondkapje weer op.
Maak je identiteitsbewijs schoon voordat je dit aan de examinator geeft.
De examinator stelt je een aantal vragen over je gezondheid en bepaalt hiermee of het examen door kan gaan.
Voor het examen maak je jouw deel van de auto schoon (portiergrepen, stuur, bedieningspanelen, sluiting gordel). 
De examinator maakt het deel van de auto schoon waar hij zit.
Je instructeur rijdt niet mee tijdens het examen. Er kan ook geen tolk meerijden. 
De tolk kan wel via een telefoonverbinding de opdrachten van de examinator vertalen. 
Meerijden is wél toegestaan voor rijinstructeurs in opleiding voor hun WRM-stage en voor examinatoren in opleiding. 
Daarnaast mag een derde persoon in de auto zitten bij examens voor directiechauffeur en RIS-begeleidingen voor rijinstructeurs.
De tolk moet aanwezig zijn op de examenlocatie. Bij het examenvoertuig laat hij zijn tolkenpas zien. Als de instructeur optreedt als tolk, toont hij zijn WRM-pas.
Je rijinstructeur kan aanwezig zijn bij het eindgesprek. Dat gesprek gebeurt dan buiten bij het voertuig. Daarbij houdt iedereen anderhalve meter afstand van elkaar. 
Bij slecht weer kunnen de examinatoren per examenplaats en per examen besluiten om het eindgesprek gewoon binnen te houden. 
In dat geval kan je rijinstructeur er niet bij zijn, omdat binnen maar een beperkt aantal mensen is toegestaan. 
Wel is het mogelijk dat je rijinstructeur het eindgesprek volgt via jouw mobiele telefoon. 
De telefoon van de instructeur staat hierbij op ‘mute’. Dit zorgt voor rust in de examenzaal.
Wil je motorexamen verkeersdeelneming (AVD) doen? Lees dan ook de info over het verlopen van een voldoende resultaat van het motorexamen voertuigbeheersing.
Doe je praktijkexamen voor beroepsvervoer? Dan gelden aanvullende maatregelen.
 
bekijk hier het filmpje van het CBR
 
 
GELDIGHEID VAN DE THEORIE
 
 
Heb je vragen over het theorie examen of de geldigheid hiervan, het praktijk-examen of een andere CBR gerelateerde vraag?
Kijk dan op: 
 
 
 
Of er nog een verdere uitbreiding gaat komen omtrent verlengingen is op dit moment niet bekend.
Zodra er meer informatie is zullen wij dit  weergeven 
 
Blijft allen gezond!
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marco

IT WAS COVID 19