Corona COVID-19 informatie! BIJGEWERKT OP: 27 februari 2021

 

Na de tweede lockdown gaan wij op onderstaande manier verder.

 
In het protocol ‘veilig werken in de rijschoolbranche’ staan de volgende veiligheidsmaatregelen voor de rijschoolsector opgesomd. 
Wij nemen dit protocol dan ook zeer serieus en zullen ons hier dan ook grotendeels aan houden.
 
a. Check vooraf: de instructeur is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. 
Voorafgaand worden aan de leerling de volgende twee controlevragen te worden gesteld: 
 
I. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad? 
II. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten? 
 De instructeur zal voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten. 
III. Ben je in een door de overheid aangewezen oranje gebied geweest
Indien er door de cursist positief moeet worden geantwoord op een van deze vragen dan kan een les of examen geen doorgang vinden.
 
b. De leerling dient voor aanvang van de les zijn of haar handen te wassen. 
Voor de leerling instapt zal hij of zij de handen moeten desinfecteren met isopropanolalcohol (70%). Dit wordt voorzien door de rijschool.
 
c. Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd met isopropanolalcohol (70%)en gelucht en zal er minimaal 7 minuten tussen iedere les zijn (Voor dit desinfecteren en luchten maken we een checklist, afgeleid van het protocol voor rijscholen). 
 
d. Tijdens de les zal er goed worden geventileerd door de ramen te openen, recirculatie van het ventilatiesysteem mag niet worden gebruikt.
  
e. De leerling en instructeur zijn op last van her CBR VERPLICHT een mondkapje te dragen!
    Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die tijdens een les niet bij zich hebben kan de les geen doorgang vinden.
    De les zal in dit geval geheel doorberekend worden.. 
     Bij het CBR-examen toets, of rijtest is het dragen van een mondkapje verplicht en dit krijg je van het CBR .
    
 
f. Vanwege voorkoming van verspreiding  van het corona-virus is het voor ons niet mogelijk met meer dan 2 personen in de lesauto te zitten.
Wij halen daarom de cursisten zoveel mogelijk thuis op!  (tenzij dit omwille van de strakke planning een ander punt wordt afgesproken)
Er zal altijd gekeken worden wat het handigste is voor iedereen in een bepaalde situatie.
 
g. Vanwege het Corona-virus zal de 48 uurs regel in geval van ziekte niet worden toegepast in geval van corona gerelateerde klachten.
Een Leerling kan tot 2 uur voor aanvang van de les kosteloos afzeggen als hij of zij last heeft van klachten omtrent gezondheid zoals hierboven beschreven.
Zeg je af vanwege corona gerelateerde klachten geld er dat je pas weer mag lessen als je 48 uur klachten vrij bent, dit  in verband met het besmettingsrisico voor anderen.
(ook al heb je door een corona test misschien geen corona je draagd toch een ander virus of bacterie bij je)
 
Voor overige redenen wordt de 48 uurs regel wel toegepast. Lessen die worden afgezegd binnen 48 uur worden volledig doorberekend!
 
 
h. Lestijden
Eigenlijk veranderd er niets behalve dat jullie elkaar niet meer tegen komen in de lesauto 
Dit zorgt er ook voor dat er meer effectieve lestijd is, en dat is natuurlijk een positief punt!
 
LESTIJDEN
Maandag t/m donderdag van 7:00-19:00
 
 
Vanwege examens en ingeplande lessen kan het zo zijn dat bepaalde tijden niet beschikbaar zijn.
De leerling dient er voor zorg te dragen dat de lessen op een andere tijd wordt gepand die vrij is in het rooster van de rijschool.
 
1 uur les is 55 minuten of minimaal 30 kilometer zoals ook in de Algemene voorwaarden wordt omschreven.
In de les hebben wij het gewoon over een les van 7:00-9:00. 
 
Het protocol dat door de branche organisaties is opgesteld is er zodat leerlingen verzekerd zijn van een veilige herstart van hun rijopleiding. 
Het protocol wordt door deze gezamenlijke branche organisaties steeds up-to-date gehouden, op basis van nieuwe ontwikkelingen en eventuele aanwijzingen vanuit de overheid. 
De brancheorganisaties zijn van zins om in dit dossier gezamenlijk te blijven optrekken. 
 
CBR examens en examen
 
 
Het CBR stelt ieders gezondheid staat voorop.
Je bent welkom als je geen ziekteverschijnselen hebt, ook je huisgenoten gezond zijn en je niet korter dan 10 dagen geleden in een gebied was waar op dat moment code-oranje gold.
Alleen jijzelf kunt je examen of toets annuleren of verplaatsen als je coronaklachten hebt of als je ergens verbleef waar op dat moment code-oranje gold.
Dat kan alleen als de examendatum niet verder dan 3 weken later is (1 week voor test en uitslag + 10 dagen voor de quarantaine).
Daarvoor bel je met de Klantenservice van het CBR via 088 227 77 00. Ook informeer je onze rijschool.
Voor het examen moet de lesauto ook gelucht worden. Dat helpt tegen verspreiding van het virus.
Voor het examen wordt het voertuig ten minste 7 minuten gelucht door ramen en/of portieren open te laten staan. 
Er mogen dan geen mensen in het voertuig zitten. Als het examenvoertuig niet goed gelucht is, kan de examinator besluiten om het examen niet door te laten gaan.
Je examinator komt naar je toe op onze parkeerplaats. Die houdt dan het begingesprek.
Tijdens de  praktijkexamens is anderhalve meter afstand houden niet mogelijk. 
Daarom stellt het CBR vóór het examen vijf gezondheidsvragen. 
Antwoorden ze op alle vragen ’nee’, dan gaan ze rijden. 
 
In een klein aantal gevallen wordt het begingesprek vanaf 14 september 2020 weer binnen gehouden. Daarbij gaat het om faalangstexamens, nader onderzoeken rijvaardigheid en aangepaste examens (AA). Je rijinstructeur mag hierbij aanwezig zijn.
Je opleider kan helaas niet meerijden met het examen. Als je een begeleider bij je hebt, bijvoorbeeld een familielid, dan wacht deze buiten op je.
Tijdens het examen maken we in het voertuig allemaal gebruik van een mondkapje. 
Het mondkapje krijg je van het CBR .Tip: oefen het gebruik van een mondkapje tijdens de rijles. Dat kan de spanning tijdens het examen verlagen.
Het CBR volgt de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio’s. Hierbij is het mogelijk dat maatregelen tegen corona regionaal worden aangescherpt. In dat geval kan het worden verplicht om een mondkapje te dragen in bepaalde CBR-gebouwen.
Lees al onze maatregelen zorgvuldig voordat je op examen komt.
 
Het begingesprek wordt buiten gehouden bij het examenvoertuig. Daar wacht je samen met je rijinstructeur op de examinator. In een klein aantal gevallen wordt het begingesprek vanaf 14 september 2020 weer binnen gehouden. Daarbij gaat het om faalangstexamens, nader onderzoeken rijvaardigheid en aangepaste examens (AA). De rijinstructeurs mogen daar dan niet bij zijn.
Het CBR wil alle risico's voor medewerkers, klanten en instructeurs zoveel mogelijk uitsluiten. Daarom is het meerijden door rijopleiders voorlopig niet mogelijk tijdens het praktijkexamen. Hierop is een uitzondering. Rijinstructeurs in opleiding mogen voor hun WRM-stage wel meerijden. Dat laatste geldt ook voor examinatoren in opleiding. Daarnaast mag een derde persoon in de auto zitten bij examens voor directiechauffeur en RIS-begeleidingen voor rijinstructeurs.
Vanaf 14 september 2020 kan je rijinstructeur aanwezig zijn bij het eindgesprek. Dat gesprek gebeurt dan buiten bij het voertuig. Daarbij houdt iedereen anderhalve meter afstand van elkaar.
Bij slecht weer kunnen de examinatoren per examenplaats en per examen besluiten om het eindgesprek gewoon binnen te houden. In dat geval kan je rijinstructeur er niet bij zijn, omdat binnen maar een beperkt aantal mensen is toegestaan. Dit met uitzondering van faalangstexamens, nader onderzoeken rijvaardigheid, aangepaste examens (AA), rijvaardigheidsonderzoeken, rijtesten en praktijkexamens voor het beroepsvervoer.
Wel is het mogelijk dat je rijinstructeur het eindgesprek volgt via jouw mobiele telefoon. De telefoon van de instructeur staat hierbij op ‘mute’. Dit zorgt voor rust in de examenzaal.
 
LET OP! Heb je een les gepland staan, maar heeft het CBR een examen voor een andere leerling dan HEEFT HET EXAMEN VOORRANG!
 
Wij hopen op de inzet en medewerking van iedereen zodat we samen een geweldige lestijd zullen hebben!
Alleen samen krijgen we corona eronder!
 
Geldigheid van de theorie
 
 
Heb je vragen over het theorie examen of de geldigheid hiervan, het praktijk-examen of een andere CBR gerelateerde vraag?
 
Of er nog een uitbreiding gaat komen voor de periode vanaf 1 oktober, is niet bekend.
Zodra er meer informatie is zullen wij dit  weergeven 
 
Blijft allen gezond!
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marco
 

IT WAS COVID 19