Corona COVID-19 informatie! BIJGEWERKT OP:30-4-2022

 
Er zij geen restricties meer    
 
 Na overleg met cursisten is er besloten ook nu met maximaal 1 leerling te gelijk in de auto te lessen ook als deze behoren tot het zelfde gezin. 
Wij halen daarom de cursisten zoveel mogelijk thuis op!  (tenzij dit omwille van de strakke planning een ander punt wordt afgesproken)
Er zal altijd gekeken worden wat het handigste is voor iedereen in een bepaalde situatie.
 
De 48 uurs regel in geval van ziekte zal vanaf 1 januari 2022 weer volledig worden toegepast.
Zeg je af vanwege corona gerelateerde klachten laat je jezelf testen. Op vertoon van de testuitslag zal betreffende les niet worden door berekend.
Heb je geen uitslag zal de les worden doorberekend. lessen afgezegd vanwege Corona op de dag zelf worden altijd doorberekend!
(heb je klachten maar je hebt door een corona test misschien geen corona, je draagd toch een ander virus of bacterie bij je, dus blijf je thuis!)
Lessen die worden afgezegd binnen 48 uur worden volledig doorberekend!
 
 
Lestijden
LESTIJDEN
Maandag t/m donderdag van 7:00-20:00
Vrijdag 7:00-15:00
Zaterdag en zondag geen rijlessen mogelijk 
 
Vanwege examens en ingeplande lessen kan het zo zijn dat bepaalde tijden niet beschikbaar zijn.
De leerling dient er voor zorg te dragen dat de lessen op een andere tijd wordt gepand die vrij is in het rooster van de rijschool.
 
1 uur les is 55 minuten of minimaal 30 kilometer zoals ook in de Algemene voorwaarden wordt omschreven.
In de les hebben wij het gewoon over een les van 7:00-9:00. 
 
Het protocol dat door de branche organisaties is opgesteld is er zodat leerlingen verzekerd zijn van een veilige herstart van hun rijopleiding. 
Het protocol wordt door deze gezamenlijke branche organisaties steeds up-to-date gehouden, op basis van nieuwe ontwikkelingen en eventuele aanwijzingen vanuit de overheid. 
De brancheorganisaties zijn van zins om in dit dossier gezamenlijk te blijven optrekken. 
 
TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
Maandag t/m donderdag van 7:00-21:00
Vrijdag 7:00-17:00
ingeval van examens is het niet mogelijk de telefoon te beantwoorden, spreekt u  dan de voicemail in!  
Blijft allen gezond!
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marco

IT WAS COVID 19