Corona COVID-19 informatie! BIJGEWERKT OP: 14-5-2020

Wij gaan weer starten!

Het kabinet heeft laten weten dat de rijschoolbranche weer kan opstarten. Nadat afgelopen vrijdag al duidelijk werd dat de motor- en scooterlessen hervat konden worden, kunnen ze nu vanaf maandag 11 mei 2020 ook de lessen in alle overige categorieën weer hervat worden. Wij als rijschool zijn daar natuurlijk erg blij  mee. Door middel van een gedegen veiligheidsprotocol dat een veilige en verantwoorde herstart mogelijk maakt kunnen we weer aan de slag! 
In het protocol ‘veilig werken in de rijschoolbranche’ staan de volgende veiligheidsmaatregelen voor de rijschoolsector opgesomd. 
 
a. Check vooraf: de instructeur is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. 
Voorafgaand worden aan de leerling de volgende twee controlevragen te worden gesteld: 
I. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad? 
II. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten? 
 De instructeur zal voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten. 
 
b. De leerling dient voor aanvang van de les zijn of haar handen te wassen. 
Voor de leerling instapt zal hij of zij de handen moeten desinfecteren met isopropanolalcohol (70%). Dit wordt voorzien door de rijschool.
 
c. Tijdens de les is de airco en luchtventilatie zoveel mogelijk uit en blijven ramen zoveel mogelijk gesloten om luchtcirculatie tegen te gaan. Dit alles binnen het leefbare
.
d. Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd met isopropanolalcohol (70%)en gelucht en zal er minimaal  10 minuten tussen iedere les zijn (Voor dit desinfecteren en luchten maken we een checklist, afgeleid van het protocol voor rijscholen). 
 
e. Aanvullend kan de leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen. 
 
f. Vanwege voorkoming van verspreiding  van het corona-virus en om het logistiek hanteerbaar te houden zullen leerlingen worden opgehaald vanaf vaste punten. 
TIjdens lessen mogen er zich maximaal 2 personen (wettelijk)in de auto bevinden. Meerijden of thuis brengen of ophalen van andere dan aan gegeven plaatsen is daarom niet mogelijk.
1.Leerlingen uit Nieuwkoop worden opgehaald bij het Kennedy-plein aan de zijkant bij Rabobank en Primera.
2.Leerlingen uit Nieuwveen worden opgehaald bij het gemeentehuis in Nieuwveen
3.Leerlingen uit Noorden en Woerdense-Verlaat worden opgehaald op de parkeerplaats achter de COOP naast de school.
4.Leerlingen uit Zevenhoven worden opgehaald bij de voetbal in Zevenhoven bij het plattegrond bord.
5.Leerlingen uit Aarlanderveen worden opgehaald bij de kruising van de Nieuwkoopseweg N231.
6.Leerlingen uit Ter-Aar worden opgehaald bij het parkeerterrein van de Intratuin.
Leerlingen dienen van te voren aan te geven waar zij opgehaald willen worden.
 
g. Vanwege het Corona-virus zal de 48 uurs regel tot naderorde niet worden toegepast. 
Een Leerling kan tot 2 uur voor aanvang van de les kosteloos afzeggen als hij of zij last heeft van klachten omtrent gezondheid zoals hierboven beschreven.
 
h. Lestijden
Eigenlijk veranderd hier niets behalve dat jullie elkaar niet meer tegen komen in de lesauto en er nu meer op de tijd gelet wordt
 tijden
 
Vanwege examens en ingeplande lessen kan het zo zijn dat bepaalde tijden niet beschikbaar zijn.
De leerling dient er voor zorg te dragen dat de lessen op een andere tijd wordt gepand die vrij is in het rooster van de rijschool.
 
1 uur is 55 minuten of minimaal 30 kilometer zoals ook in de Algemene voorwaarden wordt omschreven.
In de les hebben wij het gewoon over een les van 7:00-9:00 hierin veranderd dus niets. 
 
Het protocol dat door de branche organisaties is opgesteld is er zodat leerlingen verzekerd zijn van een veilige herstart van hun rijopleiding. 
Het protocol wordt door deze gezamenlijke branche organisaties steeds up-to-date gehouden, op basis van nieuwe ontwikkelingen en eventuele aanwijzingen vanuit de overheid. 
De brancheorganisaties zijn van zins om in dit dossier gezamenlijk te blijven optrekken. 
 
Wanneer gaan de examens weer van start? 
De examens zal het CBR gefaseerd hervatten. 
Vanaf woensdag 13 mei 2020 12.00 uur, zijn examens te reserveren. 
Omdat de drukte bij het CBR ontzettend groot is kan het even duren voordat we een geschikte datum voor je examen hebt. 
Wij als rijschool kunnen daar niets aan doen, we doen ons uiterste best om je zo snel mogelijk van dienst te zijn.
In eerste instantie zullen de leerlingen die een examen of toets gepland hadden staan in de periode van 16 maart tot 6 mei 2020 waarvan het examen is uitgesteld weer ingepland worden in de komende 10 weken. 
Daarna zal er een planning voor de overige leerlingen worden gezocht. 
Mocht je al een examen ingepland hebben staan na 6 mei dan geld er dat deze opnieuw zal moeten worden ingepland. 
Dit wordt door het CBR niet gezien als uitgesteld examen.
Ieders gezondheid staat voorop. Daarom heeft ook het CBR de huisregels tijdelijk aangepast. 
Ze hanteren in alle examencentra strenge hygiënevoorschriften en maken in de voertuigen gebruik van mondkapjes voor examinatoren en kandidaten
 
Tijdens de  praktijkexamens is anderhalve meter afstand houden niet mogelijk. 
Daarom stellt het CBR vóór het examen vijf gezondheidsvragen. 
Antwoorden ze op alle vragen ’nee’, dan gaan ze rijden. 
Het ontvangstgesprek op alle CBR examenlocaties is voorlopig buiten. 
De kandidaat wacht bij het examenvoertuig en de examinator komt naar hem toe. 
De instructeur mag helaas niet bij het examen aanwezig zijn. 
Wel kan de opleider het eindgesprek volgen via de mobiele telefoon van de kandidaat. 
De kandidaat belt in dat geval de instructeur. 
Leerlingen die op examen niveau waren adviseren wij om alvast een les in te plannen om zo te zien of zij nog op examen niveau zijn
 
 LET OP! Heb je een les gepland staan, maar heeft het CBR een examen voor een andere leerling dan HEEFT HET EXAMEN VOORRANG!
 
Wij hopen op de inzet en medewerking van iedereen zodat we samen een geweldige lestijd zullen hebben!
Alleen samen krijgen we corona eronder!
 
Zodra er meer informatie is zullen wij dit hier weergeven