Rijles vanaf 16.5 jaar

Kun je ook niet wachten om zelf auto te rijden?
Door 2toDrive kun je vanaf 16 jaar je theorie gaan halen en op 16,5 jaar beginnen met lessen en op 17 jaar rijexamen doen!
•Ben jij 16 jaar? Dan mag je starten met het halen van je theorie-examen.
•Vanaf 16,5 jaar mag je gaan rijlessen.
•Als je 17 jaar bent geworden mag je rijexamen doen.
•Heb je je rijbewijs gehaald? Dan kun je tot je 18de in de auto rijden samen met je coach.
•Vanaf je 18e mag je zelfstandig de weg op.

LET OP!
Sanctie – Rijden zonder begeleider
Wanneer een 17 jarige zonder coach (begeleider) de weg op gaat na het behalen van zijn rijbewijs, dan volgt er een sanctie:
Je rijbewijs wordt dan ongeldig verklaard!
Dit betekent dat je alsnog moet wachten tot je 18 jaar oud bent.
Je moet dan weer opnieuw zowel je theorie-examen, als je praktijkexamen moet afleggen.
Ook ben je als bestuurder (mede)verantwoordelijk voor je begeleider.
Verkeert deze tijdens de begeleiding onder invloed van stoffen die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden, dan zal je ook weer opnieuw al de bovenomschreven examens moeten doen, ná het bereiken van de dag dat je 18 jaar geworden bent.

rijopleidingvanmarco flex 2

Een coach:
– moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
– moet minimaal 27 jaar oud zijn;
– mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
– mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
– mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR;
– mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
– moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

De RDW toetst of de opgegeven coach aan bovengenoemde ‘eisen’ voldoet. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn dan wordt dit schriftelijk aan de jongere meegedeeld.
De rol van de coach
Nadat de jongere het rijbewijs heeft behaald, begint het begeleid rijden samen met de coach. De coach fungeert als een aanspreekpunt voor de jongere en coacht waar nodig. De coach geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. In het buitenland is gebleken dat alleen al de aanwezigheid van een coach een matigende en beschermende invloed op jongeren heeft. De coach heeft al minimaal 5 jaar rijervaring en kan deze kennis en ervaring met de jongere delen. Door meer rijervaring en begeleiding wordt de jongere naar verwachting een betere weggebruiker. Er mogen minimaal 1 en maximaal 5 coaches opgeven worden door de jongere. De jongere krijgt een begeleiderspas. Op deze pas staan de namen van alle coaches!
Voor alle aanvullende informatie kijk op:

2todrivb 1